Odstąpienie od umowy

  • * wymagane pola

  • Możesz pobrać formularz odstąpienia od umowy w formie PDF tutajrównież

Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Melvin & Hamilton Digital SAS 32 Rue d’Argout
75017 Paris, FRANCE
Telefon: +48 22 39 704 51

e-mail: info@melvin-hamilton.com

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/umowy dostawy następujących rzeczy(*)/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
(*) Niepotrzebne skreślić.
Powrót do góry
  Ładuję...